Szkolenie z zakresu: Mikroskopowa analiza krwi

Szkolenie autorskie Komputerowa Mikroskopowa Analiza Żywej Kropli Krwi w ciemnym polu widzenia. Informacje o szkoleniach pod numerem telefonu 785-128-038.

Komputerowa Mikroskopowa Analiza Żywej Kropli Krwi

Szkolenie ukierunkowane na przekazanie wiedzy prowadzącego. Jest to szkolenie Komputerowa Diagnostyka metodą Mikroskopowej Analizy Krwi ciemnego pola.

Jest to jedyne szkolenie w Polsce pod względem programu Komputerowego z dodatkowym Atlasem Komputerowym Obrazów w ciemnym polu widzenia Mikroskopowej kropli krwi.

Szkolenie przygotowuje do pracy wspomagającej metody diagnostyczne w ocenie równowagi organizmu i profilaktyki zdrowotnej.

Cel szkolenia to przekazanie wiedzy na temat metody analizy programu Komputerowego oraz jej zastosowanie w praktyce w poradnictwie zdrowotnym, którą zapoczątkował Prof. Dr G. Enderlain.

Program szkoleń obejmuje wykłady i ćwiczenia praktyczne w oparciu o skrypt przygotowany dla Państwa do szkoleń dla każdego kursanta dodatkowo Program Komputerowy Mikroskopowy Obraz Żywej Kropli Krwi.

Rodzaje Komórki Średnica Jądro Cytoplazma Ziarnistość

Bazofile Granulocyty

zasado-chłonne

średnie (do 14 um) różne kształty (duże struktury chromatyny) w porównaniu z jądrami średni udział cytoplazmy zapełnionej ziarnistością często liczne, o różnej wielkości, kuliste ziarnistości, któ­re znajdują się również poza rdzeniem

erytrocyty z falista krawedziaERYTROCYTY Z FALISTĄ KRAWĘDZIĄ. Czerwone krwinki z falistą krawędzią w obrazie natychmiast po pobraniu świadczą o odwodnieniu. Pacjent spożywa za mało płynów. Jeśli pacjent w takiej sytuacji wypije 1 litr wody (Volvie lub osmotycznej) i powtórzy badanie, erytrocyty staną się okrągłe i gładkie. Inną możliwość stanowi podwyższona zawartość kwasu mlekowego we krwi, np. po ciężkiej pracy fizycznej. 24 godziny od badania erytrocyty przyjmują formę koła zębatego lub bielunia, powtórne badanie krwi ujawni gładkie i okrągłe krwinki.

rulony monetarneRULONY „MONETARNE”. Obecność rulonów krwinek świadczy o zakłóceniu środowiska wewnętrznego (wartość pH, zakłócenia symbiozy i endobiozy). Proszę ocenić ilość takich rulonów; czy erytrocyty w kropli krwi znajdują się wszędzie w formie rulonów, czy tylko w niektórych miejscach. Fizjologia tworzenia się rulonów: erytrocyty posiada-ją dodatni ładunek powierzchniowy i odpychają się wzajemnie. Natomiast białko zwierzęce ma ładunek powierzchniowy ujemny. Ładunki erytrocytów i białka zwierzęcego neutralizują się, uzyskując w ten sposób możliwość tworzenia rulonów. Inny wariant to utwardzenie się erytrocytów na skutek osadzania resztek białkowych na powierzchni, tracą one wtedy elastyczność i mają tendencją do zlepiania. Jest to „przebiałczenie”. UWAGA! Fałszywy obraz rulonów powstaje wtedy, gdy do badania zostanie pobrana za duża kropla krwi.